Tag Archive | ελαφρύ desktop

‘Αδυνατίζοντας’ το Ubuntu – μέρος 2ο

Υπηρεσίες εκκίνησης

Προγράμματα εκκίνησης

Προγράμματα εκκίνησης

Το Ubuntu έχει ρυθμιστεί ώστε κατά την εκκίνησή του να φορτώνει αρκετές υπηρεσίες που παρέχουν διάφορες ευκολίες στον χρήστη. Πολλές φορές, κάποιες από αυτές δεν μας είναι απαραίτητες. Απενεργοποιώντας τις, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τους πόρους του συστήματος που θα απασχολούνταν για τις υπηρεσίες αυτές.

Το πρώτο πρόβλημα εδώ, είναι πως σύμφωνα με τα νέα πρότυπα του GNOME 3 (στο οποίο βασίζεται και το Unity) οι υπηρεσίες αυτές είναι κρυφές, ώστε να μην τις πειράξει κάποιος που δεν ξέρει τι κάνει. Για να τις εμφανίσουμε λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε τις δύο παρακάτω εντολές (μία γραμμή η κάθε μία):
sudo sed -i 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' /usr/share/gnome/autostart/*.desktop
και
sudo sed -i 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' /etc/xdg/autostart/*.desktop
Η πρώτη εμφανίζει τις υπηρεσίες εκκίνησης του GNOME και η δεύτερη αυτές του συστήματος γενικότερα. Για να τις δούμε λοιπόν πλέον, αρκεί να πάμε επάνω δεξιά στη μπάρα μενού, να πατήσουμε το γρανάζι και να επιλέξουμε
Εφαρμογές κατά την εκκίνηση…

Το δεύτερο πρόβλημα, είναι πως δεν ξέρουμε ποιες μπορούμε να απενεργοποιήσουμε με ασφάλεια. Ας δούμε λοιπόν τι υπάρχει και τι δουλειά κάνει κάθε υπηρεσία. Οι παρακάτω υπηρεσίες εμφανίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στο Ubuntu με ελληνικό περιβάλλον εργασίας. Σε παρένθεση, οι αντίστοιχες αγγλικές ονομασίες.
Οι περισσότερες πληροφορίες είναι απλή μετάφραση των πληροφοριών από το Blog του Gnome Shell.
Οι δικές μου πρόσθετες παρατηρήσεις όπου υπάρχουν βρίσκονται στη γραμμή με τίτλο Σημείωση:
Τα κομμάτια των οποίων οι πληροφορίες δεν προέρχονται από εκεί, απλά δεν έχουν στο κάτω μέρος την γραμμή που αναφέρεται στην πηγή.

AT SPI D-Bus Bus

Το AT SPI είναι αρχικά για το Assistive Technology Service Provider Interface (διεπαφή για την παροχή υπηρεσιών βοηθητικής τεχνολογίας), ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση λειτουργιών βοηθητικής προσβασιμότητας σε εφαρμογές. Η εντολή αυτή δημιουργεί ένα νέο DBus για λειτουργίες που σχετίζονται με το AT SPI.
Εντολή: /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher --launch-immediately
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται μέχρι να υπάρξει η ανάγκη των λειτουργιών προσβασιμότητας.
Αναφορά: https://www.linuxfoundation.org/
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications
Σημείωση: Με απλά λόγια, είναι ένα πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα σε κάποια εφαρμογή να χρησιμοποιήσει ένα πληκτρολόγιο οθόνης, έναν αναγνώστη οθόνης ή κάποια άλλη τέτοιου είδους βοηθητική λειτουργία.

GNOME Login Sound

Αναπαράγει έναν ήχο από το θέμα ήχου μετά τη σύνδεση για να καλωσορίσει το χρήστη.
Εντολή: /usr/bin/canberra-gtk-play --id=”desktop-login”
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται αν δεν θέλετε να ακούσετε τον ήχο καλωσορίσματος.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Gwibber

To Gwibber είναι μια εφαρμογή microblogging για το desktop, αλλιώς μια εφαρμογή που επιτρέπει το χειρισμό ενεργειών σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Identi.ca, Facebook, Digg, Flickr κτλ) χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε με τον web browser.
Εντολή: gwibber-service

Onboard

To Onboard είναι το πληκτρολόγιο οθόνης του Ubuntu. Ανήκει όπως και ο αναγνώστης οθόνης Orca στις εφαρμογές προσβασιμότητας.
Εντολή: onboard

Orca Screen Reader

Ο αναγνώστης οθόνης για ανθρώπους με δυσκολίες στην ανάγνωση ή την όραση.
Εντολή: orca --no-setup --disable main-window --disable splash-window --disable magnifier –enable speech –enable braille
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται ωσότου να υπάρξει ανάγκη των λειτουργιών προσβασιμότητας για ομιλία ή γραφή μπράϊγ (braille).
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

PolicyKit Authentication Agent

Ένας παράγοντας πιστοποίησης ο οποίος θα ζητήσει τον κωδικό του χρήστη σας ή του διαχειριστή όταν οι εφαρμογές χρειάζεται να ελέγξουν τα προνόμια χρήστη. Αυτό δεν αφορά τις αιτήσεις μέσω sudo/su/gksu.
Εντολή: /usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
Κατάσταση: Προτείνεται για όλους.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications
Σημείωση: Το PolicyKit χρησιμοποιείται ως μέθοδος πιστοποίησης αντί του gksu. Μεταξύ άλλων, το χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως το Κέντρο λογισμικού Ubuntu, το Synaptic και το Gparted.

PulseAudio Sound System

Το σύστημα PulseAudio προσφέρει έναν server ήχου για πολλαπλές ηχητικές πηγές και επικοινωνεί με τη βασική αρχιτεκτονική ήχου (η συνηθέστερες στο Linux είναι οι ALSA και OSS) για τη μίξη πολλαπλών ήχων με πολλαπλές κάρτες ήχου και τη διαχείριση της έντασης για κάθε εφαρμογή.
Εντολή: start-pulseaudio-x11
Κατάσταση: Προτείνεται για όλους όσους έχουν μια κάρτα ήχου σε λειτουργία.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Ubuntu One

Το Ubuntu One είναι μια υπηρεσία συγχρονισμού αρχείων στο διαδίκτυο. Αναπτύσσεται από την Canonical που αναπτύσσει και το Ubuntu. Παρέχει τη δυνατότητα για δωρεάν αποθήκευση 5GB δεδομένων, ή παραπάνω επί πληρωμή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για παραπάνω δωρεάν αποθηκευτικό χώρο αν χρησιμοποιήσει κάποιος την εγγραφή μέσω κάποιου referral link, οπότε τόσο ο χρήστης που κάνει την εγγραφή όσο και ο χρήστης που παρέχει το referral link, κερδίζουν επιπλέον 500MB. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο σχετικό θέμα του ελληνικού forum του Ubuntu, όπου μπορείτε να βρείτε και κάποια referral links.
Εντολή: /bin/sh -c '[ -d "$HOME/Ubuntu One" ] && ubuntuone-launch'

Zeitgeist Datahub

Το zeitgeist-datahub είναι μια υπηρεσία η οποία συγκεντρώνει τις καταγραφές δεδομένων προγραμμάτων, όπως τις παρέχει ο zeitgeist-daemon, η υπηρεσία που καταγράφει τα δεδομένα.
Εντολή: zeitgeist-datahub

Αποθήκη πιστοποιητικών και κλειδιών (Certificate and Key Storage)

Ένας παράγοντας του GNOME Keyring ο οποίος παρέχει πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα πιστοποιητικά των εφαρμογών.
Για παράδειγμα, αν μια εφαρμογή σας συνδέεται απευθείας σε έναν λογαριασμό και έχει αποθηκευμένο έναν κρυπτογραφημένο κωδικό για την αυτόματη σύνδεση, τότε τον κωδικό αυτόν θα τον παρέχει η υπηρεσία αυτή.
Εντολή: /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --components=pkcs11
Κατάσταση: unwanted if you don’t use encryption certificates.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Αρχεία (Files)

Ο διαχειριστής αρχείων nautilus για τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας.
Εντολή: nautilus -n
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται ωσότου επιλέξετε να ενεργοποιήσετε την επιφάνεια εργασίας και τα εικονίδια σε αυτήν.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications
Σημείωση: Στο περιβάλλον Unity, η επιφάνεια εργασίας είναι ήδη ενεργή.

Βοηθός Προσαρτήσεων (Mount Helper)

Η υπηρεσία αυτή φροντίζει κάθε φορά που συνδέουμε κάποιο μέσο στον υπολογιστή (πχ ένα USB stick), να ανοίγει ένα παράθυρο του διαχειριστή αρχείων όπου θα εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Στο Gnome Shell αυτό το αναλαμβάνει ένα απλό popup, στο Unity όμως χρησιμοποιείται ο παλιός τρόπος όπως και στο παλιό Gnome.
Εντολή: /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-fallback-mount-helper

Διαχείριση Bluetooth (Bluetooth Manager)

Μια μικροεφαρμογή του GNOME panel για την παροχή πρόσβασης στη διαμόρφωση συσκευών bluetooth.
Εντολή: bluetooth-applet
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται μέχρι να χρησιμοποιήσετε τη συνεδρία GNOME fallback και χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth. Δεν χρειάζεται στους χρήστες του GNOME Shell.
Σημείωση: Για το Unity το applet αυτό χρησιμοποιείται ακόμη, οπότε αν χρειάζεστε το Bluetooth μην το απενεργοποιήσετε.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Δίκτυο (Network)

Μια μικροεφαρμογή ρύθμισης δικτύων για το Unity. Προέρχεται επίσης από το Gnome 2 και παρέχει το εικονίδιο δικτύου στην μπάρα μενού. Αφήστε το οπωσδήποτε ενεργοποιημένο αν έχετε σκοπό να συνδέεστε στο διαδίκτυο.
Εντολή: nm-applet

Ειδοποιήσεις δίσκου (Disk Notifications)

Οι ειδοποιήσεις του εργαλείου δίσκων χρησιμοποιούνται για την αναφορά σφαλμάτων του δίσκου. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτο-ανάλυσης S.M.A.R.T.
Εντολή: /usr/lib/gnome-disk-utility/gdu-notification-daemon
Κατάσταση: Αν ο δίσκος σας υποστηρίζει το S.M.A.R.T. προτείνεται να λειτουργεί ώστε να ανακαλύπτονται μελλοντικές βλάβες.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Ειδοποίηση ενημερώσεων (Update Notifier)

Μια εφαρμογή του Ubuntu που ελέγχει αν υπάρχουν νέες ενημερώσεις για το σύστημα. Μπορεί να απενεργοποιηθεί με ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε χειροκίνητα για ενημερώσεις.
Εντολή: update-notifier

Έλεγχος για νέους οδηγούς υλικού

Μια υπηρεσία του Ubuntu που ελέγχει αν υπάρχουν εξαρτήματα στον υπολογιστή που χρειάζονται κάποιον κλειστό/ιδιοταγή οδηγό για να λειτουργήσουν και προτείνει την εγκατάστασή του κατάλληλου οδηγού που παρέχεται από το Ubuntu. Αν έχετε εγκαταστήσει όλους τους οδηγούς συσκευών που χρειάζεται ή σκοπεύετε να το κάνετε χειροκίνητα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.
Εντολή: sh -c "test -e /var/cache/jockey/check || exec jockey-gtk --check"

Ενημέρωση φακέλων χρήστη

Μια υπηρεσία που ελέγχει αν οι ονομασίες για τους συνήθεις φακέλους χρήστη (Μουσική, Βίντεο, Έγγραφα κτλ) συμφωνούν με την επιλεγμένη γλώσσα περιβάλλοντος. Αν όχι, προτείνει τη μετονομασία τους.
Εντολή: xdg-user-dirs-gtk-update

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop)

Ο Vino server είναι ένας VNC server για εισερχόμενες συνδέσεις στο περιβάλλον εργασίας, ο οποίος επιτρέπει σε άλλους χρήστες να συνδεθούν, να δουν και να λειτουργήσουν στο περιβάλλον εργασίας. Αυτό απαιτεί να έχει ενεργοποιηθεί ο Vino server στις ρυθμίσεις συστήματος.
Εντολή: /usr/lib/vino/vino-server
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται, εκτός αν ξέρετε σίγουρα τι κάνετε.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Κοινή χρήση προσωπικών αρχείων (Personal File Sharing)

Ένα εργαλείο του Gnome το οποίο επιτρέπει το διαμοιρασμό αρχείων που βρίσκονται στον φάκελο Δημόσια (Public) μέσω δικτύου ή Bluetooth. Περισσότερες πληροφορίες (Ελληνικά) μπορείτε να βρείτε στη σελίδα βοηθείας του Gnome.
Εντολή: /usr/lib/gnome-user-share/gnome-user-share

Μετατροπή δεδομένων GSettings (GSettings Data Conversion)

Ένα εργαλείο μετατροπής από το GConf στο GSettings. Χρησιμοποιείται για την μετατροπή πεπαλαιωμένων σχημάτων στη νέα μορφή ρυθμίσεων που χρησιμοποιεί το GNOME 3.
Εντολή: gsettings-data-convert
Κατάσταση: Χρειαζόταν να μεταφερθούν τα παλιά σχήματα ρυθμίσεων, η εκτέλεσή του είναι τόσο γρήγορη και ελαφριά για το σύστημα ώστε δεν υπάρχει λόγος να απενεργοποιηθεί.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Παρακολούθηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Μια υπηρεσία που παρακολουθεί αν έχει επέλθει το χρονικό διάστημα στο οποίο έχετε ορίσει να γίνεται ένα αυτόματο backup των σημαντικών σας αρχείων και αν ναι, εκκινεί τη διαδικασία του αυτόματου backup.
Εντολή: /usr/lib/deja-dup/deja-dup/deja-dup-monitor

Πράκτορας κλειδιού SSH (SSH Key Agent)

Ένας παράγοντας του GNOME Keyring για το SSH ο οποίος θα φορτώσει τα κλειδιά SSH σας από το ~/.ssh ώστε να επιτρέψει στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στα κλειδιά SSH σας.
Εντολή: /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --components=ssh
Κατάσταση: δεν χρειάζεται αν δεν χρησιμοποιείτε κλειδιά  SSH.
Αναφορά: https://live.gnome.org/GnomeKeyring/Ssh
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Πρόγραμμα κωδικού GPG (GPG Password Agent)

Ένας παράγοντας του GNOME Keyring ο οποίος θα φορτώσει στη μνήμη τα GPG κλειδιά σας και θα σας επιτρέψει να εισάγετε τους κωδικούς σε ένα παράθυρο όταν απαιτείται ένα κλειδί GPG κατά την υπογραφή.
Εντολή: gnome-keyring-daemon --start --components=gpg
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται αν δεν χρησιμοποιείτε κλειδιά GPG για την υπογραφή ή την κρυπτογράφηση δεδομένων.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Προστασία οθόνης (Screensaver)

Το screen saver εξαρτάται από αυτό το συστατικό ώστε να ξεκινήσει αυτόματα μετά από το επιθυμητό χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις συστήματος. Αυτό επίσης θα κλειδώσει την οθόνη όταν ο υπολογιστής θα μείνει ανενεργός για κάποια λεπτά.
Εντολή: gnome-screensaver
Κατάσταση: προτείνεται για όλους, εκτός αν χρησιμοποιείτε κάποια διαφορετική εφαρμογή screen saver.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Συζήτηση (Telepathy)

Το Telepathy είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή chat του Gnome, Empathy. Η υπηρεσία telepathy-indicator παρέχει ένα υπομενού με τίτλο Συνομιλία στον δείκτη κοινωνικής δικτύωσης της μπάρας μενού του Ubuntu.
Εντολή: telepathy-indicator

Υπηρεσία κρυφής αποθήκευσης (Secret Storage Service)

Το στοιχείο του GNOME Keyring που περιέχει τους αποθηκευμένους προσωπικούς κωδικούς για διάφορες εφαρμογές (Evolution, WiFi) θα ξεκλειδώσει ώστε να επιτρέψει στις εφαρμογές να διαβάσουν τους αποθηκευμένους κωδικούς.
Εντολή: /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --components=secrets
Κατάσταση: Χρειάζεται αν έχετε αποθηκευμένους κωδικούς σε εφαρμογές.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Υπηρεσία ρυθμίσεων GNOME (GNOME Settings Daemon)

Μια υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε όλες τις προτιμήσεις συστήματος του GNOME.
Εντολή: /usr/bin/gnome-settings-daemon
Κατάσταση: Προτείνεται για όλους.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Προγράμματα εκκίνησης

Προγράμματα εκκίνησης

Άλλες υπηρεσίες εκκίνησης του GNOME που όμως δεν θα βρείτε στο Ubuntu, είναι οι παρακάτω:

AT SPI Registry

Το AT SPI Registry χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές για την επικοινωνία και ανάδραση με τις τεχνολογίες και τα περιφερειακά βοηθητικής προσβασιμότητας.
Εντολή: /usr/lib/at-spi/at-spi-registryd
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται μέχρι να υπάρξει η ανάγκη των λειτουργιών προσβασιμότητας.
Αναφορά: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/gnome/at-spi.html
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Evolution Alarm Notify

Ειδοποιητήριο για επερχόμενα γεγονότα και συναντήσεις της εφαρμογής ημερολογίου του Evolution.
Εντολή: /usr/lib/evolution/3.0/evolution-alarm-notify
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται αν δεν χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο του Evolution.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Power Manager

Μια υπηρεσία του GNOME η οποία επικοινωνεί με το hardware για τη σωστή διαχείριση ενέργειας, την κατάσταση stand by, την αναστολή λειτουργίας και την ελάττωση κατανάλωσης ενέργειας με τον υποχρονισμό της CPU.
Εντολή: gnome-power-manager
Κατάσταση: recommended for everyone.
Αναφορά: http://projects.gnome.org/gnome-power-manager
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Print Queue Applet

Ένας διαχειριστής εργασιών εκτύπωσης για το CUPS ώστε να επιτρέπει στον χρήστη να ειδοποιείται για τις εκτυπώσεις και για την σύνδεση νέων εκτυπωτών ώστε να εγκατασταθούν.
Εντολή: system-config-printer-applet
Κατάσταση: Χρειάζεται αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

PulseAudio Sound System KDE Routing

Ο εκκινητής του PulseAudio για το KDE. Οι χρήστες GNOME δεν το χρειάζονται καθόλου.
Εντολή: start-pulseaudio-kde
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται σε κανέναν χρήστη GNOME.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Volume Control

Μια μικροεφαρμογή του GNOME panel που επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
Εντολή: gnome-sound-applet
Κατάσταση: Δεν χρειάζεται αν δεν χρησιμοποιείτε τη συνεδρία GNOME fallback. Οι χρήστες του GNOME Shell δεν το χρειάζονται.
Πηγή: http://gnomeshell.wordpress.com/2011/08/28/manage-the-startup-applications

Διαβάζοντας προσεκτικά τις παραπάνω πληροφορίες, αποφασίστε ποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες μπορείτε να «αποχωριστείτε». Μιας και οι ανάγκες του καθενός είναι διαφορετικές, εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για  υποδείξεις, οπότε δεν θα κάνω καμία. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του. Ας δούμε τι κατάφερα στο δικό μου σύστημα/πειραματόζωο:

Ρύθμιση υπηρεσιών εκκίνησης

Ρύθμιση υπηρεσιών εκκίνησης

Μια ακόμα μικρή διαφορά στην κατανάλωση ισχύος του επεξεργαστή (έχουμε πέσει πλέον στο 6,5%) και 33 ακόμα MB μικρότερη κατανάλωση μνήμης. Αυτά τα επίπεδα είναι παρόμοια με αυτά που προσφέρουν άλλα περιβάλλοντα εργασίας που φημίζονται για τη μικρή κατανάλωση πόρων του συστήματος.

Ubuntu Scientists Blog

Ubuntu Scientists sharing stories and news!

Alternative Fax

Not exactly defined

NickTux

Keep Your Mind in a Constant State of Openness

Donkey's corner

Για Ubuntu/Linux και άλλα...

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging